Spread the Word – alle indlæg


Nyhedsbrevet arbejdsliv.dk glæder sig over ministerens ord. Det er netop sådan arbejdsliv.dk formidler regler- uafhængig af alle interesser.

Vor Grundlov er så fast en borg.
Men i 1943 stod vi i en ekstraordinær situation og internerede kommunisterne, Med det gode formål at sikre en fredelig dagligdag for de fleste.
I fredsåret 1945 var situationen mega ekstraordinær, og politikerne frygtede de lange knives nat, og derfor indførte Folketinget dødsstraf med tilbagevirkende kraft.

I 2019 gav Folketinget integrationsministeren mulighed for at tage det danske statsborgerskab fra ISIS kæmpere med dobbelt statsborgerskab. Forklaringen er den kendte: Vi befinder os i en ekstaordinær situation og må tænke på landets og borgernes sikkerhed,